Bölgemiz
Giriş Tarihi : 18-03-2021 03:02

Koyuncu: "Çanakkale geçilmedi, asla geçilmeyecek"

Deva Partisi Sivas Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ruhan Koyuncu 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ nedeniyle mesaj yayınladı.

Koyuncu:

       Koyuncu mesajında; "Her milletin tarihinde dönüm noktası vardır. Geçmişi zaferle, şanla ve şerefle dolu tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biride Çanakkale savaşıdır.

       Çanakkale savaşı bir milletin varoluş mücadelesidir. Batılılara göre şark sorununun bitişi bize göre yeniden dirilişin simgesidir. Erkeği kadını ile top yekûn bir mücadelenin simgesidir.

        Türk kadını, Çanakkale Savaşı sırasında gerek cephede gerekse cephe gerisinde tüm gücü ile hizmet vermiş; cephede erkekle omuz omuza düşmana karşı savaşırken cephe gerisinde de çeşitli faaliyetleri ile savaşa destek vermiştir. Özellikle Balkan Muharebeleri sırasında tecrübe kazanan Türk kadını, savaş sürecinde açtıkları dernekler ile büyük bir fedakârlıkla ve gayretle çalışarak; asker evlatlarını cephede kaderine terk etmemiştir. 
Türk kadınının Çanakkale Savaşı sürecinde askerî, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda göstermiş olduğu faaliyetler; Milli Mücadele döneminde Türk kadının daha aktif rol üstlenmesine zemin hazırlamış ve Yeni Türk Devleti’nin yapılandırılması sürecinde de kadının, toplumun tamamlayıcı, birleştirici, dinamik ve modern unsuru olmasında etkili olmuştur.

       Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmış ve bu cephelerde çok büyük olanaksızlıklar içinde büyük kahramanlıklar göstermiştir. Bir taraftan Kafkas cephesi bir taraftan Irak-Filistin cephesi diğer taraftan Mısır ve Galiçya cepheleri. Bu cephelerin en önemlisi ve büyüğü ise Çanakkale Cephesidir. Bu savaşta İtilaf devletlerinin amacı Çanakkale’yi geçip İstanbul’u ele geçirerek Osmanlı Devletini ortadan kaldırıp  şark sorununu çözerek Türk Milletini tarih sahnesinden silmekti.

     Bunu başarmak için Çanakkale’ye muazzam boyutta deniz ve kara gücü getirdiler ve saldırmaya başladılar. Bilmiyorlardı ki karşılarında kalpleri imanla dolu vatan ve bayrak sevgisiyle savaşan vatan evlatları vardı. Bir tarafta ne için savaştığını bilmeyen amaçsız ve inançsız insanlar diğer taraftan vatanını savunan vatanseverler. Saldırdılar evet acımasızca saldırdılar ama yenildiler. Yenilmeye mahkumdular. Çünkü karşılarında iman ve vatan aşkıyla iki yüz on altı kiloluk top mermisini kaldıran Seyit onbaşılar, komutanından erine kadar  şehit olan 57.alay vardı. Bir ara mermileri bitip geri çekilen askerlerine ’Ben size ölmeyi emrediyorum, biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir’ diyen Mustafa Kemal’ler vardı.

İşte Çanakkale ruhu buydu. Bu ruh erkeği ve kadını ile yüreğini koyduğu vatan, millet ve bayrak sevgisi, din ve mukaddesat sevgisiydi.

       Çanakkale ruhunu hayatın her kademesinde bulunan insanlarımıza aşılamak ve bunu unutturmamak ve gelecek nesillere ulaştırmak temel görevlerimizden biri olmalıdır. Böylece geçmişlerini iyi bilerek geleceğe güvenle bakacak nesiller düşmanların ülkemize bir daha saldırıda bulunma cesaretini vermeyecektir.

    Başta ulu önder Atatürk olmak üzere Çanakkale şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bize emanet ettiğiniz bu aziz vatan emin ellerdedir. Eğer bu milletin sabrı tekrar sınanırsa ikinci bir Çanakkale ruhu ile bu millet düşmana karşı gerekeni fazlasıyla yapacaktır.

  Çanakkale Savaşında büyük özveri ile savaşan

- Nezahat Onbaşı (Baysel)

- Mücahide Hatice Hanım

- Dragaşlı Zeynep Mido Çavuş

Bugün Türk kadını halen Çanakkale Cephesindedir. 105 yıldır vatan savaşının en önündedir. Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Yarbay Songül Yakut, Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, Polis Nefise Özsoy... saymakla bitmez. Hiçbiri bu tarihe sığmaz. Mor renge hapsolmaz. Al bayrak için canını verir.

   Çanakkale geçilmedi, asla geçilmeyecek, hepinizin ruhu şad olsun" dedi.

AdminAdmin