Bölgemiz
Giriş Tarihi : 17-03-2021 20:39

EKMEN: ‘İktidar kaybettiği belediyeleri cezalandırmaktan vazgeçmeli‘

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Danıştay’ın Ticaret Bakanlığı‘nın belediye başkanlarının bele-diyenin iştiraklerine atama yetkisini belediye meclisine devri düzenlemesini onaylamasını eleştirdi. “Muhalif belediyelerin çalışmasını engelleyen bu ka-rar siyasidir, reddediyoruz“ diyen Ekmen, “Siyasi iktidar kaybettiği beledi-yeleri cezalandırma politikalarından vazgeçmelidir” vurgusu yaptı.

EKMEN:  ‘İktidar kaybettiği belediyeleri  cezalandırmaktan vazgeçmeli‘

Deva Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Danıştay’ın Ticaret Bakanlığı’nın “belediyelerin iştiraki olduğu şirketlerdeki belediye tüzel kişiliğindeki temsilcilerinin değiştirilmesi” yetkisinin belediye başkanlarından alınıp belediye meclisine devri düzenlemesini onaylamasını eleştirdi. Ekmen, “Beledi-ye başkanlarının yetkilerini kısıtlamaya yönelik bu karar siyasidir. Muhalif belediyele-rin çalışmasını engelleme çabasından ibaret olan bu kararı reddediyoruz. Siyasi ikti-dar kaybettiği belediyeleri cezalandırma politikalarından vazgeçmelidir” dedi.

‘Yetkiler size mübah da, muhalefete haram mı?’

Ekmen, Danıştay’ın iktidarın siyasi kararını onaylamış olduğunu şu ifadelerle vurgu-ladı:

“Yerel seçimlerde büyükşehirlerde yaşadığı kayıpların ardından belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkilerinin yeniden ele alınması, belediyelerin borçlanmasına süre sınırı getirilmesi, imar başta olmak üzere bazı yetkilerin ilgili bakanlıklara veril-mesi için çalışmalar başlatan iktidar partisinin belediye başkanlarının yetki alanını kı-sıtlayan bir kararı Danıştay’ca onaylanmış oldu.”

Ekmen iktidara şu soruları yöneltti: “İktidara soruyoruz. Yıllarca kullanmakta hiçbir sakınca görmediğiniz yetkileri, seçim kaybedince mi rakiplerinize haram kılıyorsunuz? Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisleri başta olmak üzere birçok beledi-yede meclis çoğunluğu sizde olmamış olsaydı, bakanlık yine bu düzenlemeyi yapar, Danıştay da bunu onaylar mıydı? Adalet terazisinin ayarını bozarak yaptığınız bu mü-dahaleler ne zaman son bulacak?”

‘Bu kararın hukukiliği tartışmalı’

Söz konusu kararın hukukiliğinin tartışmalı olduğunu belirten Ekmen, sözlerine şunları ekledi: “Bu kararın, siyasi irade ile uyum çabası içerisinde, hukukun zorlana-rak verildiği açıktır. Bu karar, ilgili kurulda bazı üye değişikliklerinin ardından gelmiş ve aynı konudaki bazı Yargıtay kararlarıyla da açıkça çelişmektedir. 5216 sayılı Bü-yükşehir Belediyesi Kanunu’nda belediye başkanlarının görev ve yetkilerini düzenle-yen 18. maddesi belediyeye bağlı kuruluşları belediye başkanının yöneteceğine dair açık hüküm yer almaktadır.”

AdminAdmin